Potential Project är ett globalt konsultföretag med fokus på ledarskapsutbildning, organisationsutveckling och forskning.
Vi hjälper ledare och organisationer att öka sin prestation, innovationsförmåga och uthållighet med hjälp av mindfulness och andra verktyg som bygger på neurovetenskap och forskning. Vi samarbetar med nytänkande företag som Accenture, Cisco, LEGO, Microsoft och 500+ andra globala kunder och hjälper dem skapa kulturer som genomsyras av högt engagemang och verkligt mänskligt ledarskap.
Läs mer

VISIONÄRT LEDARSKAP OCH ENASTÅENDE ORGANISATIONER

I partnerskap med globala, nytänkande företag är vi stolta att kunna ha stor inverkan på hur organisationer ökar fokus, produktivitet, välbefinnande och innovation.

Tillsammans skapar vi människocentrerade kulturer och verkligt visionärt ledarskap och enastående organisationer.

VÅRA LÖSNINGAR FÖR LEDARSKAP

Vi arbetar med ledare för att skapa sant mänskligt ledarskap och människocentrerade organisationer som kan leverera extraordinära resultat. Vi hjälper våra kunder utveckla organisationer där människor hittar den mening och det syfte som verkligen engagerar och motiverar dem. 

FOKUS       37%
ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE       23%
EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET      18%
BALANS ARBETE/FRITID       17%
MINSKAD STRESS       37%

BEVISADE RESULTAT MED FLER ÄN
450 INTERNATIONELLA KUNDER

Ledarskapsteam och medarbetare från fler än 450 organisationer har partnerskap med oss för att skapa hållbara och högpresterande kulturer. Tredjepartsforskare på ledande universitet har funnit signifikanta effekter.

Global RÄCKVIDD - LoKAL LEVERANS

Potential Project har utvecklat företagsbaserade och vetenskapliga metoder för mindful organisatorisk prestation i partnerskap med ledande forskare, seniora ledare och mindfulnessexperter.

The Mind of the Leader

HUR DU LEDER DIG SJÄLV, DINA MEDARBETARE OCH DIN ORGANISATION MOT ENASTÅENDE RESULTAT

”The Mind of the Leader”, utgiven av Harvard Business Review Press, är resultatet av en tvåårig studie med syfte att förstå hur ledare leder sig själva, sina medarbetare och sina organisationer mot enastående resultat.

Spela videoklipp

TRE LEDAREGENSKAPER

Ledarskap börjar med den mentala förmågan att förstå och leda sig själv. När vi lyckas med det kan vi förstå och leda andra och forma kulturen i vår organisationen.

Baserat på forskning på 35 000 ledare har vi definierat tre grundläggande egenskaper som ger långisktig framgång i ledarskapet:

Mindfulness – Att vara mentalt flexibel och verkligt närvarande med de vi leder ger långsiktigt engagemang i organisationen.

OSJÄLVISKHET – När vi kombinerar självtillit med intentionen att vara till tjänst för de vi leder inspirerar och stödjer människorna i organisationen.

MEDKÄNSLA – Att bry sig och ha positiva intentioner hjälper oss att agera rationellt, ha svåra samtal och fatta de tuffa beslut som bäst stödjer organisationen. När vi gör detta kan tillit och samarbete växa.

EN MASSIV potential
ATT UTVECKLA

Med mängden av distraktioner idag så är vår uppmärksamhet under ständig attack. Vi har gått in i Uppmärksamhetsekonomin (the Attention Economy). Ett starkt och klart fokus har blivit den allra viktigaste tillgången i dagens arbetsliv. Forskning visar att 47% av tiden är vi inte mentalt närvarande med vår uppgift. Detta leder till improduktiv multitasking och ett beroende av att agera (”action addiction”) – både individuellt och organisatoriskt.

DE GODA NYHETERNA: Vi kan förändras. Nyckeln är att träna sinnet att bli mer fokuserat och klart. Detta gör vi genom Corporate Mind Training.