Ledarskapsutveckling

Frigör din organisations potential med människorcentrerat ledarskap

Hur ser exceptionellt ledarskap ut på 2000-talet?

Potential Projects ledarskapsprogram börjar inifrån, med sinnet. Vi jobbar med ledare för att skapa verkligt mänskligt ledarskap och människocentrerade organisationer för att leverera resultat utöver det normala.

Sinnet formar vårt beteende. Vårt beteende formar de människor vi leder. Och dessa människor formar vår kultur, vilket avgör vår organisations resultat.

The Mind of the Leader, Harvard Business Press / Sanoma förlag 2018 

Vi hjälper våra klienter att utveckla organisationer där människor finner mening och syfte som verkligen motiverar dem. Tillsammans löser vi den globala ledarskapskriser, i vilken:

77% av alla ledare anser att de är bra på att engagera sina team (medan 88% av deras medarbetare inte håller med).

65% av alla anställda skulle avsäga sig en lönehöjning om deras chef istället blir avskedad.

24% av den globala arbetskraften är aktivt oengagerade (endast 13% är aktivt engagerade).

Detta är ett enormt slöseri med mänsklig talang  – trots det faktum att över 500 miljarder kronor investeras globalt varje år i ledarskapsutveckling.

Ledarskapsutveckling som frigör din organisations potential

Potential Projects ledarskapsprogram har utvecklats under mer än ett årtionde tillsammans med ledarskapsexperter, experter på mindträning och uppbackat av vår forskning på över 35 000 ledare världen över. Genom vårt arbete stödjer vi framåttänkande organisationer som Deloitte, LEGO, Accenture, IKEA och Mariott i deras strävan att skapa människocentrerade jobbkulturer.

Våra program fördjupar människors förmåga att leda genom att erbjuda verktyg och tekniker som skapar hållbara ledarskapsbeteenden. Vi utvecklar färdigheter hos ledare som går bortom vad som lärs ut på de flesta MBA-program.

De mänskliga egenskaperna bakom exceptionellt ledarskap

Våra program stödjer ledare i tre centrala egenskaper:

Mindfulness, Selflessness och Compassion är grunden i MSC-ledarskap, vilket är resultatet av tre års revolutionerande forskning tillsammans med Harvard Business Review. I detta ramverk presenteras de mentala kvalitéer och förmågor som verkligen motiverar människor och frigör mänsklig potential och prestation.

The principles of mindfulness, selflessness and compassion in many ways go against the grain of how many businesses are run. They inspire me and provide insights to further evolve our culture and put people first.

2019 CEO of the Year, Arne Sorenson, CEO and President of Marriott International

Ledarskap börjar i sinnet

Det är bara genom att förstå och leda oss själva som vi verkligen kan förstå och leda andra människor.

Bara genom att förstå och leda andra människor kan vi förstå och leda vår organisation.

A good leader must understand what makes a good life and how to help people find that. A leader’s job is not to provide a paycheck and benefits: It’s about helping people be truly happy and find meaning in their jobs and life. When a leader succeeds with this, it unlocks real performance.

Michael Rennie, Global Leader of Organization Practice, McKinsey & Company

Skräddarsydda ledarskapsprogram

Våra ledarskapsprogram kan levereras som keynotes, workshops och längre program. De kan levereras separat, eller som en integrerad del av befintliga ledarskapsprogram.

De påvisade resultaten av våra interventioner innefattar ökad engagemang, innovation, psykologisk trygghet och prestation hos team.

Vi skräddarsyr alla våra lösningar tillsammans med våra kunder för att vara involverande, forskningsdrivna och praktiska ledarskapsprogram. Delar som kan ingå är diagnostiska verktyg, workshops, execukutiv coachning, digitala lärplattformar och före-/eftermätningar och utvärderingar.

Exempel från våra kunder

Leadership Inside-Out

People-centered organizations are able to truly engage their people because they focus on internal drivers, such as meaningful engagement, connectedness, and feeling valued. This kind of culture starts with the leader. More specifically, it starts with the mind of the leader. Read more >
All articles loaded
No more articles to load

Insights on Leadership

Leadership Beyond the MBA Curriculum

Self-awareness is not part of the standard curriculum in most management education programs but if we want to create high-performing teams where people thrive, innovate and deliver great results; then it should be. Read more >
All articles loaded
No more articles to load

Kontakta oss angående våra ledarskapsprogram