Ledarskapsutveckling

Frigör din organisations potential med människorcentrerat ledarskap

Hur ser exceptionellt ledarskap ut på 2000-talet?

Potential Projects ledarskapsprogram börjar inifrån, med sinnet. Vi jobbar med ledare för att skapa verkligt mänskligt ledarskap och människocentrerade organisationer för att leverera resultat utöver det normala.

Sinnet formar vårt beteende. Vårt beteende formar de människor vi leder. Och dessa människor formar vår kultur, vilket avgör vår organisations resultat.

The Mind of the Leader, Harvard Business Press / Sanoma förlag 2018 

Vi hjälper våra klienter att utveckla organisationer där människor finner mening och syfte som verkligen motiverar dem. Tillsammans löser vi den globala ledarskapskriser, i vilken:

77% av alla ledare anser att de är bra på att engagera sina team (medan 88% av deras medarbetare inte håller med).

65% av alla anställda skulle avsäga sig en lönehöjning om deras chef istället blir avskedad.

24% av den globala arbetskraften är aktivt oengagerade (endast 13% är aktivt engagerade).

Detta är ett enormt slöseri med mänsklig talang  – trots det faktum att över 500 miljarder kronor investeras globalt varje år i ledarskapsutveckling.

Ledarskapsutveckling som frigör din organisations potential

Potential Projects ledarskapsprogram har utvecklats under mer än ett årtionde tillsammans med ledarskapsexperter, experter på mindträning och uppbackat av vår forskning på över 35 000 ledare världen över. Genom vårt arbete stödjer vi framåttänkande organisationer som Deloitte, LEGO, Accenture, IKEA och Mariott i deras strävan att skapa människocentrerade jobbkulturer.

Våra program fördjupar människors förmåga att leda genom att erbjuda verktyg och tekniker som skapar hållbara ledarskapsbeteenden. Vi utvecklar färdigheter hos ledare som går bortom vad som lärs ut på de flesta MBA-program.

De mänskliga egenskaperna bakom exceptionellt ledarskap

Våra program stödjer ledare i tre centrala egenskaper:

Mindfulness, Selflessness och Compassion är grunden i MSC-ledarskap, vilket är resultatet av tre års revolutionerande forskning tillsammans med Harvard Business Review. I detta ramverk presenteras de mentala kvalitéer och förmågor som verkligen motiverar människor och frigör mänsklig potential och prestation.

The principles of mindfulness, selflessness and compassion in many ways go against the grain of how many businesses are run. They inspire me and provide insights to further evolve our culture and put people first.

2019 CEO of the Year, Arne Sorenson, CEO and President of Marriott International

Ledarskap börjar i sinnet

Det är bara genom att förstå och leda oss själva som vi verkligen kan förstå och leda andra människor.

Bara genom att förstå och leda andra människor kan vi förstå och leda vår organisation.

A good leader must understand what makes a good life and how to help people find that. A leader’s job is not to provide a paycheck and benefits: It’s about helping people be truly happy and find meaning in their jobs and life. When a leader succeeds with this, it unlocks real performance.

Michael Rennie, Global Leader of Organization Practice, McKinsey & Company

Skräddarsydda ledarskapsprogram

Våra ledarskapsprogram kan levereras som keynotes, workshops och längre program. De kan levereras separat, eller som en integrerad del av befintliga ledarskapsprogram.

De påvisade resultaten av våra interventioner innefattar ökad engagemang, innovation, psykologisk trygghet och prestation hos team.

Vi skräddarsyr alla våra lösningar tillsammans med våra kunder för att vara involverande, forskningsdrivna och praktiska ledarskapsprogram. Delar som kan ingå är diagnostiska verktyg, workshops, execukutiv coachning, digitala lärplattformar och före-/eftermätningar och utvärderingar.

Exempel från våra kunder

The Building Blocks for Engaging Leadership

Leaders who truly engage their people do so by enabling and empowering their people. They facilitate a supportive culture and help their people find purpose and meaning in their work. This in turn unlocks innovation and productivity.

Leadership Inside-Out

People-centered organizations are able to truly engage their people because they focus on internal drivers, such as meaningful engagement, connectedness, and feeling valued. This kind of culture starts with the leader. More specifically, it starts with the mind of the leader.
All articles loaded
No more articles to load

Insights on Leadership

How to Thrive in the Attention Economy

Most of us are performing well below our potential in todays frenzied office life. The good news is that we can train our minds to regain a clear, calm and focused attention and fully utilize our potential for performance.

Powering Up Productivity with Mindfulness

We are facing a productivity crisis. Global economic indicators suggest that people in westernized countries are working more hours and getting less outcome. This should be of great concern to us as leaders as well as individuals. Who wants to work harder and get less done?

How To Lead For A Hard Future

It all starts with our minds. Wars aren’t started by weapons, but by minds filled with anger, prejudice, or hatred. In today’s changing world, we need leaders who can face challenges with selflessness and compassion.

The Real Crisis in Leadership

Leaders that fail to engage their people, toxic workplaces driving away talent, and failing leadership training. Organizations need to radically change how they develop leaders.

The Power of Putting People First

“If we take care of our people, they will take care of our customers, and the customers will come back.” Here are four lessons on people-centered leadership from Marriott International.

Ego Is the Enemy of Good Leadership

Leaders need to be in touch with their people to lead effectively but some of the perks that comes with senior positions can actually be alienating. So how do leaders stay connected?

Leadership Beyond the MBA Curriculum

Self-awareness is not part of the standard curriculum in most management education programs but if we want to create high-performing teams where people thrive, innovate and deliver great results; then it should be.

The Building Blocks for Engaging Leadership

Leaders who truly engage their people do so by enabling and empowering their people. They facilitate a supportive culture and help their people find purpose and meaning in their work. This in turn unlocks innovation and productivity.

Leadership Inside-Out

People-centered organizations are able to truly engage their people because they focus on internal drivers, such as meaningful engagement, connectedness, and feeling valued. This kind of culture starts with the leader. More specifically, it starts with the mind of the leader.

The Construct of Mindfulness

Have you ever watched a Cheetah, readying for a kill? That is Mindfulness in action! Mindfulness is a buzzword today being used loosely mean different things. While fundamentally, its been…

Workshop THE MIND OF THE LEADER

THE MIND OF THE LEADER   Einführung Teil 1 – Mindfulness Hunderte von Emails jeden Tag, ständig klingelt das Telefon, und ein Meeting jagt das andere: Angesichts einer unbarmherzigen Flut von…

CBMT®-Kompakt

Lernen Sie in einem kompakten 5-wöchigen Kurs unser Corporate-Based Mindfulness-Training (CBMT) kennen und verbessern Sie Fokus und Resilienz. WARUM SETZEN IMMER MEHR ORGANISATIONEN AUF „MINDFULNESS“? Steigende Arbeitsbelastung, Termindruck, ständig online…

Power Can Corrupt Leaders. Compassion Can Save Them

Taking on greater responsibilities and pressure can rewire our brains and, through no fault of our own, force us to stop caring about other people as much as we used to. But it does not have to be this way. Such rewiring can be avoided — and it can also be reversed.
Klare Ziele durch Achtsamkeit

Achtsamkeit am Arbeitsplatz – ganz konkret: ZIELE!

In dieser Artikelserie “Mindfulness am Arbeitsplatz – ganz konkret” widmen wir uns dieses Mal konkreten Tipps, wie Sie Achtsamkeit in Ihren Arbeitsalltag beim Thema „Ziele“ einbauen können. Lassen Sie sich…

Wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken

Audioanleitung Mindfulness-Training Probieren Sie Ihren Fokus mit dieser 10 min-Anleitung zu stärken. Testen Sie ihre Achtsamkeit! In Zusammenarbeit mit Havard Business Review (HBR) haben wir einen Kurztest entwickelt – Aufwand ca.…
All articles loaded
No more articles to load

Kontakta oss angående våra ledarskapsprogram